Το ΚΘΒΕ απαντά στον Τσακίρογλου

  • «Αναληθή και διαστρεβλωτικά» χαρακτηρίζει το Δ.Σ. του ΚΘΒΕ τα όσα είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου.
  • Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει και την οικονομική διαχείριση του θεάτρου. Στην περίοδο 01/09/2007-31/08/2008, την πρώτη με το παρόν Δ.Σ., διαπιστώθηκαν υπερβάσεις άνω και του 300%. Δίνονταν παράτυπα πρόσθετες παροχές σε υπαλλήλους και έγιναν δαπάνες πέραν των αναγκών του θεάτρου. Εγιναν 44 περισσότερες προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, που προκάλεσε αύξηση της μισθοδοσίας κατά 900.000 ευρώ, και προσλήψεις βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
  • Εγγραφα του Ν. Τσακίρογλου (αρ. πρωτ. 1468/10-09-04 και 916/22-06-04) προς τον τότε υπουργό Πολιτισμού εμφάνιζαν το έλλειμμα στις 800.000 ευρώ και όχι στα 2,3 εκατ. όπως τώρα υποστηρίζει. Σήμερα το έλλειμμα ανέρχεται σε 3.440.000 ευρώ. Ο Ν. Τσακίρογλου κατηγορείται για κακές σχέσεις με τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια εσόδων από τις απεργίες που έληξαν χάρη στην παρέμβαση του Δ.Σ., το οποίο υπέγραψε συλλογικές συμβάσεις με ΣΕΗ και εργαζόμενους και πέτυχε το κόστος των αυξήσεων (450.000 ευρώ) να καλυφθεί με έκτακτη επιχορήγηση.

Το Δ.Σ. του ΚΘΒΕ τονίζει ότι «δεν παρενέβη ποτέ στο καλλιτεχνικό έργο» του Ν. Τσακίρογλου, ότι έδρασε «με αίσθημα υψηλής ευθύνης και υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο και τη νομιμότητα». Και χαρακτηρίζει τον Ν. Τσακίρογλου «πολύ καλό ηθοποιό».

Παραθέτω το πλήρες ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που έλαβα από το ΚΘΒΕ:

Απάντηση του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε. στις δηλώσεις του απερχόμενου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, κ. Νικήτα Τσακίρογλου

Με αφορμή τα όσα αναληθή και διαστρεβλωτικά της πραγματικότητας αναφέρθηκαν στην συνέντευξη τύπου του απερχόμενου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε., κ. Ν. Τσακίρογλου την 12η Μαΐου 2009 και με στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Θ.Β.Ε. επισημαίνει τα εξής:

  1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής παραπλάνησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Θ.Β.Ε. διαβεβαιώνοντάς το στην συνεδρίαση του 44/11.05.09 ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου θα παρουσίαζε μόνο τις καλοκαιρινές παραγωγές του Κ.Θ.Β.Ε. και δεν θα έλεγε τίποτα περισσότερο επιδιώκοντας έτσι μάλλον την απουσία εκπροσώπου του Δ.Σ. για να μην υπάρξει άμεση απάντηση στους αναληθείς ισχυρισμούς του.
  2. Ο πολλαπλά προβληθείς όψιμος ισχυρισμός του κ. Τσακίρογλου ότι δεν έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση του Θεάτρου υποτιμά και τον ίδιο, προκαλεί δε θυμηδία στους γνωρίζοντες το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των κρατικών σκηνών αλλά και την πραγματικότητα. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει και την οικονομική διαχείριση κινούμενος μέσα στο πλαίσιο του ψηφισθέντος προϋπολογισμού και τη διοίκηση του προσωπικού ενώ το Δ.Σ. συντάσσει τον προϋπολογισμό και έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή όχι, εκ των υστέρων, τον οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό του έργου της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Η υπό κρίση διαχειριστική περίοδος από 01/09/2007 έως 31/08/2008 ουσιαστικά ήταν η πρώτη διανυθείσα με το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του 2007. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του οικονομικού απολογισμού του Καλλιτεχνικού Διευθυντή διαπιστώθηκαν μεγάλες υπερβάσεις σε πολλές κατηγορίες δαπανών σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ποσά – υπερβάσεις που σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν το 300% – χωρίς σχετικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς να γίνει ποτέ η κατά νόμο αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
  4. Διαπιστώθηκε ότι για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο δίνονταν παράτυπα καθ’ υπέρβαση των ορίων του νόμου, πρόσθετες παροχές σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και έγιναν δαπάνες, που δεν συνδέονταν με ανάγκες του θεάτρου.
  5. Διαπιστώθηκε, με βάση στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας ότι, για την συγκεκριμένη περίοδο, έγιναν υπερβολικές προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού (44 άτομα περισσότερα από την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο) με αποτέλεσμα και μόνο εξ’ αυτού του λόγου να υπάρχει αύξηση της μισθοδοσίας με ποσό άνω των 900.000,00€, ενώ παράλληλα έγιναν και προσλήψεις βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και η απαιτούμενη κατά νόμο απόφαση του Δ.Σ.
  6. Ο κ. Τσακίρογλου επί 2 χρόνια εδήλωνε στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και δημόσια ότι αναλαμβάνοντας καθήκοντα το 2004 παρέλαβε έλλειμμα από τον τότε Διευθυντή, ύψους 2.300.000,00€, το οποίο δήθεν μετακυλίονταν από χρόνο σε χρόνο. Δυστυχώς για τον ίδιο από πρωτογενή έλεγχο στο αρχείο του Κ.Θ.Β.Ε. βρέθηκαν έγγραφα του κ. Τσακίρογλου (αρ. πρωτ. 1468/10-09-04 και 916/22-06-04) προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, στα οποία ανέφερε ότι το έλλειμμα, που βρήκε στις 10-09-2004 «έτεινε να αγγίξει» τις 800.000,00€, το οποίο σήμερα ως αποτέλεσμα της διαχείρισής του, ανέρχεται πλέον σε ποσό 3.440.000,00€…
  7. Σε ανθρώπινο επίπεδο κατανοούμε τη δύσκολη θέση του κ. Τσακίρογλου, (λόγος άλλωστε για τον οποίο το Δ.Σ. δεν έδωσε στη δημοσιότητα την 3/42/13.04.09 απόφασή του απόρριψης του οικονομικού απολογισμού) ο οποίος με τον τρόπο άσκησης της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης και μη δεχόμενος ούτε καν συμβουλές, κατάφερε παραλαμβάνοντας έλλειμμα 800.000,00€ το 2004, να το έχει ανεβάσει σήμερα στο ποσό των 3.440.000,00€. Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθεί ότι, λόγω κακών σχέσεών του με τους εργαζόμενους του Κ.Θ.Β.Ε., ταλανίστηκε το Θέατρο από απεργιακές κινητοποιήσεις με σημαντική απώλεια εσόδων και χρειάστηκε η επέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρά την «περίεργη» αντίδραση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, πέτυχε να συνάψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με το Σ.Ε.Η. και με το Σωματείο Πάσης Φύσεως Προσωπικού, πετυχαίνοντας μάλιστα το κόστος των αυξήσεων (450.000,00€) να καλυφθεί όλο με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για να επιτευχθεί η απαραίτητη εργασιακή ειρήνη.

Εκ των ανωτέρω γίνεται πασιφανές ότι δεν υπάρχει καμία συνωμοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν και θεσμικοί εκπρόσωποι φορέων και το οποίο ομόφωνα απέρριψε τον οικονομικό απολογισμό του. Το γεγονός ότι το Δ.Σ. ενέκρινε τον Καλλιτεχνικό Απολογισμό του αλλά απέρριψε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του, αποδεικνύει και την αμεροληψία του Δ.Σ., ενώ οι ισχυρισμοί του κ. Τσακίρογλου ότι δήθεν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμούν να γίνουν καλλιτεχνικοί διευθυντές, αποτελούν αποκυήματα φαιδρής φαντασίας και είναι ανάξιοι κάθε σχολιασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Θ.Β.Ε., που ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθει στο θέμα αυτό, δεν αντιδικεί με τον κ. Τσακίρογλου, τον οποίο άλλωστε θεωρεί πολύ καλό ηθοποιό και δεν παρενέβη ποτέ στο καλλιτεχνικό έργο του αλλά με αίσθημα υψηλής ευθύνης και υπηρετώντας το θεσμικό του ρόλο και τη νομιμότητα, όφειλε να λάβει την απόφαση που έλαβε.

Για το Δ.Σ. Δημήτρης Γαρούφας, Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: